Bestuurs- en baanreglement

Bestuursreglement

Lees het bestuursreglement met betrekking tot de drank- en horecawetgeving!


Reglement afhangsysteem 

 1. Ieder lid dient zich aan de regels van het afhangsysteem te houden. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen zijn alleen geldig indien deze bekend zijn gemaakt door middel van een mededeling in het clubblad, website, nieuwsbrief of op het afhangbord.

 2. Dit reglement is niet van toepassing indien banen gereserveerd zijn voor:
  • Toernooien
  • Vooraf bekend gemaakte evenementen
  • Competitie
  • Tennislessen c.q trainingen
  • Het afhangen is alleen mogelijk met een geldig pasje, voorzien van pasfoto, een door de ledenadministratie beschikbaar gestelde tijdelijke pas of een geldig introducé pasje. Ook als er nog voldoende vrije banen zijn is men verplicht af te hangen.

 3. Het is niet toegestaan andermans pasje te gebruiken, te verhangen of te verwijderen. Bij overtreding mogen bestuursleden en/of leden van de accommodatiecommissie pasjes verhangen of verwijderen.

 4. De speeltijden zijn vastgesteld op 30 minuten bij een enkelspel en 60 minuten bij een dubbelspel. Indien er 2 of 3 spelers aanwezig zijn is de speeltijd 30 minuten, bij 4 spelers is de speeltijd 60 minuten.

 5. Een baan is gereserveerd door twee geldige pasjes in het (tijd)vak van de betreffende baan te plaatsen. Ingeval men een dubbelspel wil spelen moeten de vier geldige pasjes op twee aaneengesloten (tijd)vakken van een baan worden geplaatst.

 6. Het is niet toegestaan om de pasjes te verplaatsen voordat het gereserveerde tijdvak is verstreken.

 7. Het is toegestaan om door te spelen nadat het gereserveerde tijdvak is verstreken. De reservering eindigt wanneer het volgende tijdvak rechtmatig is gereserveerd door andere spelers.

 8. Men mag uitsluitend reserveren als men op het park aanwezig is en op het park aanwezig blijft. Dit geldt voor alle spelers die hebben afgehangen.

 9. Zolang er banen zijn waarop niet is afgehangen (en waarop dit wel is toegestaan)moet eerst op die vrije banen worden afgehangen.

 10. De oefenkooi is bestemd om te oefenen en dient daarom slechts korte tijd (maximaal 15 minuten) bezet te worden gehouden. Reserveren van de kooi is alleen mogelijk voor trainingen.

 11. Junioren en senioren mogen in principe op elke willekeurige baan afhangen.

 12. Indien men tennisles of training heeft mag men pas na afloop van de les of training een baan reserveren.

 13. Junioren t/m 11 jaar mogen na 19.00 uur niet meer spelen. De combinatie van een seniorlid met een jeugdlid t/m 11 jaar mag tot 19.30 uur worden afgehangen.

 14. Junioren van 12 t/m 17 jaar worden in dit reglement als seniorlid aangemerkt.

 15. Introducés zijn toegestaan, maar men is gebonden aan de volgende regels:
  • Niet meer dan 1 introducé per aanwezig lid.
  • De introducé moet spelen met een in het clubgebouw tegen betaling    te verkrijgen introducépasje, dat is voorzien van de datum van de dag waarop gespeeld wordt.
  • De introducé moet worden ingeschreven in het introducéboekje  achter de bar onder vermelding van de naam van degene die  hem/haar introduceert en van de naam van de gast.
  • Als het clubgebouw gesloten is, kunnen geen gasten worden  geïntroduceerd en kan er dus niet gespeeld worden.
  • Een introducé mag maximaal 6 keer per jaar worden  geïntroduceerd.
  • Tijdens door de commissies georganiseerde toernooien en  evenementen zijn introducés niet toegestaan.

 16. Deelnemers aan georganiseerde evenementen, waaronder ook competitie wordt gerekend, mogen gedurende die evenementen geen vrije banen afhangen.

 17. Het bestuur kan banen aanwijzen waarop alleen onder voorwaarden mag worden gespeeld.

 18. Bij overtreding van dit reglement kan het bestuur maatregelen treffen. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.


Het bestuur van TV Heksenwiel 16 november 2006. Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 23 januari 2007.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 76 541 6344

T.P.V. Heksenwiel

Heksendans 2
4823 JX Breda

KVK-nummer

41106117