Baanreglement

Baanreglement TPV Heksenwiel

Opgesteld december 2023  

Alleen clubleden die in het bezit zijn van een geldige KNLTB-spelerspas kunnen gebruik maken van de padel- en tennisbanen. Geen spelerspas betekent niet spelen! Clubleden die nog geen KNLTB spelerspas hebben, kunnen een tijdelijke pas krijgen bij de ledenadministratie. 

Banen dienen ten alle tijden gereserveerd te worden door het afhangen via de KNLTB-app of via het afhangbord op de vereniging. Zonder afhangen vervalt het recht op spelen.  De speeltijden zijn vastgesteld op 30 minuten bij een enkelspel en 60 minuten bij een dubbelspel. Indien er 2 of 3 spelers aanwezig zijn is de speeltijd 30 minuten, bij 4 spelers is de speeltijd 60 minuten. Na deze tijd is men verplicht de baan opnieuw te reserveren.  Het is niet toegestaan andermans naam te gebruiken voor een reservering of reserveringen te verwijderen. Het is ook niet toegestaan om te reserveren op andere namen dan de spelers. Bij een wijziging in de reservering moet de reservering aangepast worden. Indien niet correct is afgehangen, qua baan en tijd, hebben bestuursleden en/of de accommodatiebeheerder het recht om corrigerend op te treden.  

Als in het KNLTB systeem een baan is gereserveerd en er zijn tot 10 minuten na de aanvangstijd geen spelers gearriveerd, vervalt de reservering en kan door anderen de baan in gebruik worden genomen.   

Het bestuur heeft het recht banen te reserveren voor competitiewedstrijden, toernooien, activiteiten, trainingen e.d. Dit zal via de KNLTB app worden aangegeven. Het streven is om altijd minimaal één baan beschikbaar te houden voor recreatief padel of tennis. Wanneer een baan gereserveerd is voor een competitiewedstrijd dan wel een training en/of een toernooi, kan deze niet door leden gereserveerd worden. Senior-leden en middelbare scholieren kunnen overdag en ’s-avonds gebruik maken van de banen. Kinderen die nog op de basisschool zitten, kunnen op werkdagen na 19.30 uur niet meer spelen.

Training is een speeltijd en dient afgehangen te worden De tennistrainingen worden verzorgd op baan 8/9/10. Padeltraining wordt verzorgd op baan 1. Het geven van trainingen is voorbehouden aan de trainers van de padel- en tennisschool die met ons een contract hebben. Oefenen van slagen van leden onderling mag alleen 1 op 1, niet betaald en niet structureel.

Leden hebben de mogelijkheid om een niet-lid te introduceren onder de volgende voorwaarden:

·  Maximaal 1 introducé per keer. Voor tennis ongeacht dit een enkel of een dubbel is. Voor padel maximaal 1 introducé per 4 spelers.

·  Introduceren kan enkel tijdens de daluren, op werkdagen tot 18.00 uur en gedurende het weekend.

·  Maximaal 3 introducémomenten per seizoen, per lid.

·  De introducé betaalt voor de introducépas 5 Euro, deze moet vooraf worden betaald via de pinautomaat op de bar.

Het dragen van geschikte padel- of tennisschoenen is verplicht. De schoenen dienen schoongemaakt te worden, voordat de banen betreden worden (d.w.z. gravel/ zand verwijderen, etc.). Dit voorkomt versnelde slijtage van onze banen. Het dragen van padel/tenniskleding is verplicht.

Verlaat de banen altijd via het hek. Loop nooit over de baan die door anderen bespeeld worden. Dit kan ongelukken en irritatie veroorzaken.  Na het verlaten van de baan de verlichting direct uitzetten (indien je de laatste speler bent). 

Indien steentjes of andere zaken op de baan liggen, dienen deze eerst verwijderd te worden. Bij geconstateerde gebreken dient het spelen gestaakt te worden om grotere defecten te voorkomen. Het defect dient gemeld te worden bij de accomodatiebeheerder. Na het spelen dienen de banen altijd geveegd te worden met de aanwezige bezems. Deze dienen na het vegen weer te worden teruggezet op de aangegeven plek. Gebreken aan de banen, netten od afhangborden dienen gemeld te worden bij de accomodatiebeheerder. Spelers en bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf, of degene voor wie zij aansprakelijk zijn, wordt veroorzaakt. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen op of rond het tennispark.  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt een beroep gedaan op sportief gedrag of beslist het bestuur.  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 76 541 6344

T.P.V. Heksenwiel

Heksendans 2
4823 JX Breda

KVK-nummer

41106117