Informatie competitie

Thuisspelend team

Als thuisspelend team ontvangen jullie het bezoekende team. Wees op tijd aanwezig, het komt wat vreemd over als het bezoekende team staat te wachten op het ontvangende team. Het ontvangende team zorgt voor de ontvangst van de bezoekende partij. De teams gaan samen aan tafel en maken een afspraak over hoe om te gaan met de dranken.

Het ontvangende team verzorgt de hapjes die gedurende de speeldag genuttigd worden. Eventueel aan de bar bestelde broodjes, bitterballen e.d. zijn voor eigen rekening.  

Het thuisspelende team draagt zorg voor de ballen die gebruikt worden tijdens de competitie dag.

Bardienst

Alle teams die meespelen in een competitie worden geacht een tijdens de competitie periode een bardienst te draaien. Dit is dan natuurlijk op een ander moment dan dit team competitie speelt.

Onderstaand informatie voor captains van tennis- en padelteams competitiejaar 2024.

Invoeren team opstelling

Voordat de speeldag plaatsvindt kan de team opstelling al ingevoerd worden. De teamcaptain  heeft de rechten om dit te doen. Zijn er andere teamleden die deze rechten nodig hebben geef dat dan s.v.p. aan bij de Competitieleiders (CL's). Zij kunnen deze rechten toekennen.

Uitleg over hoe digitaal de teamopstelling op te voeren kan op deze pagina gevonden worden. 

Invoeren uitslagen

De uitslagen dienen na het afronden van de wedstrijden meteen ingevoerd te worden. Hiervoor geldt ook dat de captain deze rechten heeft. Mocht een ander teamlid deze taak moeten uitvoeren geef dat dan aan de CL's door.

Informatie en instructies over het invoeren van de uitslagen kunnen op deze pagina gevonden worden.

Regels voor invallen

De KNLTB hanteert een aantal regels die gelden voor het invallen in een team. Zie  documentatie voor tennis op centrecourt.nl. Voor padel op deze pagina

Verplaatsen van speeldata.

De regels voor het verplaatsen van speeldata zijn wat versoepeld. De inhaaldata zoals genoemd in onderstaande overzichten zijn bedoeld voor inhalen als gevolg van uitstellen door belemmerende weersomstandigheden.

Tennis speeldata

Padel speeldata

De KNLTB heeft een schema gemaakt waarin e.e.a. met betrekking tot verplaatsen van de tenniswedstrijden is weergegeven. Voor padel zie hier voor het schema (zelfde schema als voor tennis, maar dan met andere kleur 😀).

Zie deze pagina voor meer informatie betreffende het verplaatsen van wedstrijden, met name de padelwedstrijden.

Coachen

De regels voor het coachen bij een wedstrijd zijn veranderd. Coachen is toegestaan mits de regels hiervoor gevolgd worden.

Het wedstrijdbulletin zegt hierover het volgende:

Het coachen van competitiespelers

In de tennisspelregels is vermeld dat coachen tijdens de competitie is toegestaan. Hier zijn wel regels aan verbonden. Zo is coachen alleen toegestaan tijdens een setpauze of wanneer de spelers aan het eind van een spel van speelhelft wisselen. Bij jeugdteams is het niet toegestaan dat ouders kinderen coachen. Voor de verdere regels omtrent coachen verwijzen we naar de tennisspelregels (artikel 30)

 

Verdere documentatie

 

Zijn er verder vragen of opmerkingen neem dan contact op met één de CL's of stuur een e-mail naar [email protected].

* Houd er wel rekening mee dat TPV Heksenwiel niet alle competities en competitie vormen aanbiedt.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 76 541 6344

T.P.V. Heksenwiel

Heksendans 2
4823 JX Breda

KVK-nummer

41106117